Sponsorbeleid

Visser Verhuur Tenten BV wordt regelmatig benaderd voor het sponsoren van verenigingen, het steunen van activiteiten en / of het bijdragen in allerlei zaken die door groepen in onze samenleving belangrijk worden gevonden.

Geen sponsoring

Sponsoren van verenigingen en activiteiten is een goede zaak, maar toch hebben wij besloten om dit in principe niet te doen. Slechts voor zeer specifieke zaken die een aantoonbaar directe relatie hebben met Visser Verhuur Tenten BV kan een uitzondering worden gemaakt.

Veel van onze klanten zijn lid van een vereniging of actief in een groep / stichting die een maatschappelijk doel wil bereiken en die best een financiële bijdrage kan gebruiken. Echter als wij de ene groep klanten een plezier doen door geld te geven, dan moeten wij voor de andere klanten hetzelfde doen. Want al onze klanten zijn ons even lief!

Betaalbare prijzen tentenverhuur 

Visser Verhuur Tenten BV is een bedrijf welke tenten wil verhuren tegen betaalbare prijzen. Wij steken dus liever energie in lagere huurprijzen, een goede dienstverlening en een prima servicepakket. Als wij verenigingen sponsoren, activiteiten gaan ondersteunen of bijdragen verlenen aan initiatieven van groepen, dan gaat dat, hoe doen ook, altijd ten koste van onze huurprijzen en onze dienstverlening. Onze klanten mogen en moeten erop kunnen vertrouwen dat dit niet gebeurt.

Daarom hebben wij besloten om, zeer hoge uitzonderingen daargelaten, geen enkele vereniging, groep of activiteit te sponsoren. Zo kunnen wij blijven werken aan zo laag mogelijke betaalbare prijzen, gezien onze kwalitatieve hoogwaardige producten, en een 100% service voor onze klanten.

Heeft u nog vragen over ons sponsorbeleid, laat het ons dan even weten via info@visserverhuur.nl