Duurzaamheidsbeleid bij Visser Verhuur

Visser Verhuur is al jarenlang een betrouwbare speler in de regio Sliedrecht voor marktkramen- en tentverhuur. De doelstelling van de organisatie is om zich te onderscheiden op het gebied van kwaliteit. In de wereld van tent- en kraamverhuur zijn er vele aanbieders welke lage prijzen aanbieden, maar waar de kwaliteit van producten en service te wensen overlaat. Om uiteindelijk een betere en zichtbare kwaliteit te leveren wordt toenadering gezocht bij de branchevereniging TVD. Deze organisatie is momenteel bezig om enkele kwaliteitskwalificeringen te formuleren zodat de leden ook aantrekkelijker worden voor overheden en grote organisaties.

De pijlers van ons beleid richten zich op het personeel en de investeringen. Personeel is een belangrijke driver in onze organisatie. We hebben 2 jaar geleden dan ook een keuze gemaakt door niet meer met vast personeel te werken. Kijkend naar investeringen hebben we vorig jaar een nieuwe vrachtwagen aangeschaft die de andere 2 vrachtwagens heeft vervangen. Het gaat daarbij om een Euro 4 vrachtwagen met kraan zodat we minder mankracht nodig hebben tijdens het op- en afbouwen. Met betrekking tot het werkproces willen we zo veel mogelijk werk gaan automatiseren.

Begin 2015 hebben we geïnvesteerd in een wasstraat om de tentzeilen van onze eigen tenten en die van onze concullega ’s te reinigen. Om op de toekomstige vraag en wet- en regelgeving in te spelen hebben we besloten om een milieuvriendelijke wasstraat aan te schaffen. Het watergebruik is hierbij ongeveer 1,3 liter water per kilogram wasgoed/tentzeil. De investering is daarbij in aanmerking gekomen voor de MIA/Vamil en heeft geleid tot een netto voordeel van ongeveer €14.000.

Onze tentzeilen bestaan uit een hoge kwaliteit PVC gecoat polyester zeildoek, vlam dovend volgens Franse veiligheidsnorm M2, Duitse veiligheidsnorm DIN 4102 B1 en de Britse veiligheidsnorm BS 5438. Stap voor stap willen we gaan professionaliseren en zodoende willen we ons ook in de toekomst laten certificeren voor ISO 9001.

Duurzaamheid betekent voor onze organisatie dat rekening wordt gehouden met het milieu. We streven hierbij naar zo min mogelijk afval en zo veel mogelijk hergebruik van materialen. We hebben zodoende ook bewust geen afvalcontainer.

Om ons meer te gaan onderscheiden ten opzichte van de concurrentie en te professionaliseren zullen we elk jaar een CO2-footprintberekening laten opstellen. Dit om ons gedrag te monitoren en te verantwoorden. Daarbij zullen we ook gaan automatiseren en gaan we de mogelijkheid bestuderen om elektronisch te gaan factureren.

Onze doelstellingen zijn dus dat we ons later certificeren voor ISO 9001, dat we elektronisch gaan factureren en een jaarlijkse update maken van onze CO2-footprint.