Doorwerktenten – Lean bouwen

Doorwerktenten – Lean & MeanLean & Mean Facility Cost Contol

VISSER VERHUUR TENTEN BV denkt graag met u mee in het kader van de Lean & Mean Facility Cost Contol filosofie, innovatieve oplossingen op het gebied van het beheersen en reduceren van facilitaire kosten.

Waarom een doorwerktent?

Ons weer is steeds grilliger en extremer aan het worden. Voor bedrijven, met name bouwondernemingen, die afhankelijk zijn van de weersomstandigheden voor realisatie van projecten en bijbehorende activiteiten, kunnen de weersinvloeden doorslaggevend zijn bij het financieel welslagen van een project. Op schema blijven, afspraken kunnen naleven en het handhaven van kwaliteit is hierbij van groot belang.

Doorwerktenten rendabel?

VISSER VERHUUR TENTEN BV levert u, in het kader van de Lean & Mean Facility Cost Contol filosofie, Doorwerktenten in alle soorten en maten waarmee u verzekerd bent dat u uw werkzaamheden kunt doorzetten ongeacht de weersomstandigheden. Met als uitgangspunt, een continue verbetering van uw eindproduct en het welzijn en respect van mensen.

De kosten van een Doorwerktent wegen ruimschoots op tegen het financiële verlies waarmee u te maken kunt krijgen door uitloop van planning en verloren manuren wegens slechte weersomstandigheden. Met een Doorwerktent bent u verzekerd van een veilige en stevige doorwerkplek. Uiteraard zijn al onze Doorwerktenten en tijdelijke structuren voorzien van de Europees vereiste certificaten en keuringen omtrent brandveiligheid en lastbelasting.

Voordelen doorwerktenten

  • verlenging van het werkseizoen,
  • het terugdringen van verliesuren,
  • het continue verbeteren van de werkomstandigheden,
  • de kwaliteitsverbetering van het eindproduct,
  • het terugdringen van verkeersstremmingen,
  • de veiligheid en welzijn van werknemers.

Nieuwsgierig geworden?!

VISSER VERHUUR TENTEN BV richt zich op bouwondernemingen, facility managers, directieleden, inkopers, DGA’s, gebouwbeheerders en diensthoofden, kortom, alle professionals die zich bezig houden met projecten met een facilitaire kostenbeheersing binnen profit- en non-profitorganisaties.

Graag dagen wij u uit om uw toekomstig project met ons vrijblijvend te bespreken en te kijken wat Lean & Mean Facility Cost Control middels Doorwerktenten voor u kan betekenen.